.
Hồ sơ IR5 - NhungDinh - Bảo lãnh cha mẹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn vào Thư Viện xem hướng dẫn tiến trình hồ sơ bảo lãnh cha mẹ tại mục:

2.1.13. Bảo lãnh cha mẹ (IR-5)

viewtopic.php?p=349893&thuvien=1#p349893

594025 top -

Trong giấy Document Cover Sheet không yêu cầu nộp hình passport nhưng trong hồ sơ chuẩn bị thì nói nộp, vậy em phải nộp không?
Bạn bắt buộc phải nộp hình 5x5. Xem:

https://travel.state.gov/content/visas/ ... ments.html

Bố mẹ em có đi bộ đội từ năm 1971 đến năm 1976 thì có cần phải nộp Military record (hồ sơ quân đội) không ạ? Vì đã quá lâu rồi nên không biết xin ở đâu nữa.
Về việc Military Records, theo thông thường là bắt buộc phải nộp. Nếu bạn không thể cung cấp loại giấy này thì kèm thư giải thích.

Do có 1 số Quốc Gia không cung cấp 1 số loại giấy tờ, NVC đã cung cấp cho mình Tool này để check trước xem loại giấy tờ đó là Available hay Unavailable. Nếu là Unavailable thì mình không phải nộp, chỉ cần viết thư giải thích. NVC đã ghi rõ:

Unobtainable military records

If your military records are unavailable per the country-specific guidelines above, you do not need to submit them to the NVC. If you cannot obtain military records for another reason, please submit a written explanation when you submit your other documents.


Xem ở đây:

Reciprocity and Civil Documents by Country:

https://travel.state.gov/content/visas/ ... untry.html

Bạn thử check xem, ví dụ ba mẹ bạn đi quân đội Cambodia, khi check Military Records cho kết quả là Unavailable. Hoặc ví dụ bạn có thời gian sống ở Czech Republic, bạn thử check for Police Records thì kết quả là Available.

(Riêng phần giấy tờ của Vietnam, bạn xem phần General Documents để biết thông tin phù hợp với loại giấy tờ của gia đình bạn)

599836 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image