.
Hồ sơ IR5 - Bảo lãnh cha mẹ - Codai82
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Đề nghị đọc NỘI QUY.

Sửa lại đầu đề [bằng cách edit post đầu tiên] như ấn định trong NỘI QUY rồi sẽ được giúp.

588891 top -

còn má em hồ sơ bị trả lại và không có ngày và tháng trong khai sinh. Vậy giờ em phải bổ túc ra sao để nộp lại hồ sơ cho má... Xin giúp em, em cảm ơn rất nhiều..
Trong đó hướng dẫn ra sao thì phải làm như vậy. Còn không thì phải làm lại giấy khai sanh.

591512 top -

Có chữ In process không?

597465 top -

Như vậy là đang tiến hành, bạn chờ thêm vài ngày nữa đi.

597489 top -

Vì bạn bảo lãnh ba má cùng 1 lần nên họ chỉ lấy tiền phí AOS 1 lần mà thôi (2 HS chỉ lấy 1 lần $120).

597571 top -
Codai82 ơi, cho mình kinh nghiệm về hồ sơ mẹ bạn bị trả lại do thiếu ngày tháng trong khai sanh nhe. email mình: daudo1016@gmail.com.
Cám ơn ban.

606779 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image