.
Hồ sơ CR1 - Kim Yến - HCM2014623038
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Dear vietditru

Hồ sơ của vợ chồng tôi được sở di tru chấp nhận vào tháng 5/2013. Và sở di trú thông báo May 9, 2014 với NVC case number: HCM2014623038.
Ông xã tôi đã có quốc tịch Mỹ, xin cho tôi hỏi
- hồ sơ của tôi co phải ở dạng F2A hay dạng CR. Vì tôi thấy không có lịch phỏng vấn cho dạng CR mà Vietditru đã post.
- hs của tôi đã được hoàn chưa và khong biết khi nào sẽ được phỏng vấn. DS260 đã được nộp online vào tháng 8/2014.
Xin cảm ơn Vietditru
Kim Yến

564504 top -

Chào kim yen.nếu chồng bạn bảo lãnh bạn bằng quốc tịch thì hồ sơ của bạn thuộc diện CR1. Còn chồng bạn bảo lãnh bạn bằng thẻ xanh thì hồ sơ của bạn thuộc diện F2A.

564627 top -

Ông xã tôi đã có quốc tịch Mỹ, xin cho tôi hỏi
- hồ sơ của tôi co phải ở dạng F2A hay dạng CR. Vì tôi thấy không có lịch phỏng vấn cho dạng CR mà Vietditru đã post.
Diện CR không phụ thuộc vào lịch visa. Khi nào HS hoàn tất là sẽ được nằm trong DS xếp lịch PV theo thứ tự mà thôi.

- hs của tôi đã được hoàn chưa
NBL hoặc NDBL chính liên lạc với NVC để hỏi.

564644 top -
Xin cam on thientri11, cam on cochin

564684 top -

Xin chào cochin

Xin cho tôi hỏi mẫu form để hỏi NVC về hoàn tất hồ sơ của vợ chồng tội
Xin cảm ơn

564710 top -
Yến nhìn cột trái, tìm mẫu thư/email.
thân,

564722 top -
Dear VIetditru

xin cho tôi hỏi về thời hạn của giấy Lý Lịch Tư Pháp số 2 ở Mỹ sẽ chấp nhận thời hạn là 1 năm hay 6 tthág. Tờ Lý Lịch Tư Pháp số 2 của mình được nhận từ Sở Tư Pháp vào tháng 01/2014.
vì mình hỏi ở Sở Tư Pháp thì được họ trả lời là tuỳ vào từng nước
xin cảm ơn.

564870 top -

Lý Lịch Tư Pháp có giá trị 12 tháng.

564879 top -
xin cảm ơn cochin. Em mới nhận Checklist cover letter từ NVC, như vậy ko biết hồ sơ của em đã hoàn chỉnh hết chưa ah.
và nếu muốn check hồ sơ khi nào được lịch phỏng vấn thì kiểm tra đâu?
cảm ơn

564955 top -

Em mới nhận Checklist cover letter từ NVC, như vậy ko biết hồ sơ của em đã hoàn chỉnh hết chưa ah.
Bạn phải đọc nội dung trong thư của NVC.

và nếu muốn check hồ sơ khi nào được lịch phỏng vấn thì kiểm tra đâu?
Gọi phone hoặc email hỏi NVC.

564996 top -

Chào kim yến!
Hồ sơ của mình cũng trong giai đoạn chờ complete , ban có nick Yahoo khoong , mình có thể liên hệ hỏi thăm giấy tờ qua emai kg

566098 top -
Xin chào Vietditru
Như hồ sô của vợ chồng mình lam sao để biết được đã chuyển về lãnh sự quán việt nam chưa, vả khi nào được lên lịch phỏng vấn.
Xin cảm ôn

566620 top -
Chào vinhthanh, xin chúc mừng ban. Hồ sơ của mình cũng đang trong thồi gian chồ phỏng vấn

566621 top -

Như hồ sô của vợ chồng mình lam sao để biết được đã chuyển về lãnh sự quán việt nam chưa
HS sẽ chắc chắn có mặt tại LSQ trong vòng 2 tuần trước ngày PV.

vả khi nào được lên lịch phỏng vấn.
Bạn vào thư viện đọc: 2.2.18. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

Muố biết ngày PV thì NBL/NDBL gọi phone hoặc email hỏi NVC.

566629 top -
Dear Vietditru

xin cho tôi hỏi:
trong mẫu thư để hỏi NCV về lịch phỏng vấn có mục "ngày complete hồ sơ" nhưng mình không biết kiểm tra như thế nào.
ngày ưu tiên hồ sơ của mình 13/09
xin nhờ Vietdtu hỗ trợ giúp mình
xin cảm ơn

567058 top -
Hồ sơ CR1 - Kim Yến - HCM2014623038
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image