.
Khả năng được di cư vào US của em như thế nào?
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Vietditru thân mến, ba má em qua Mỹ được 1 năm và có thẻ xanh, tháng 8 vừa rồi có nộp đơn bảo lãnh,em inh 16/1/1992, còn khoang gan 2 năm nũa là 21t vầy em có khả năng đi hay không? mong anh chị giúp đỡ? để còn xác lặp bước đi trong tương lai......

378662 top -

Chào bạn,

Trước hết bạn phải viết lạ bài này tại mục: F1, F2A, F2B, F3, F4

Sau đó bạn phải sửa lại đầu đề như ấn định trong NỘI QUY rồi sẽ được giúp.

Mong bạn hợp tác.

Bài này sẽ được xóa.

378733 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image