.
Hồ sơ F3 - yingjun1805 - HCM2002802040
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Dùng chức năng "Bài của bạn" để tìm post đầu tiên và duy nhất của bạn đã mở trong các mục di trú. Để tiện theo dõi tiến trình di trú cá nhân, thành viên chi có một hồ sơ trong các diện di trú để hỏi tất cả câu hỏi liên quan đến di trú của mình.

195971 top -

Chào bạn

Federal Tax Return là mẩu giấy khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm(1040)
-Thường thì một cá nhân nếu là nhân viên thì phải kèm thêm mẩu W-2 để chứng minh số tiền đả lảnh trong năm đả làm.
-Nếu là tự làm chủ thì kèm theo hoặc là mẩu 1099 hoặc là Schedule C

Người bảo lảnh có thể Scan qua email cho bạn.

Nếu không có đầy đủ một trong những giấy tờ kể trên, thì người bảo lảnh có thể điền mẩu 4506T yêu cầu Tax Transcript, mẩu này được cấp miển phí từ sổ Thuế vụ Liên Bang (IRS)

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf

Chúc bạn may mắn

350387 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image