VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
25 Apr 2012, 03:00
English by Video 9a
Thanks.


25 Apr 2012, 01:59
English by Video 8e
Thanks.


31 Mar 2012, 04:31
English by Video 8c
thanks!


28 Mar 2012, 03:46
English by Video 8d
Thanks!


28 Mar 2012, 02:41
English by Video 8b
thanks!


28 Mar 2012, 02:19
English by Video 8a
thanks!


28 Mar 2012, 01:26
ESL EASY 5: Borrowing Money
Vocabulary : Từ vựng • always: luôn luôn • As long as: Nếu mà, miễn là • back: trở lại • being: Như kiểu, Ở tình thế • borrow: mượn • broke: túng thiếu • buy: mua • can: có thể • dollar: • don’t -> do not: • empty: trống rỗng • even: ngay cả • for: cho • fun: vui vẻ • if: nếu • lend: cho mượn • long...


28 Mar 2012, 00:16
ESL EASY 4: Walking the Dog
Vocabulary • a, the: mạo từ • a lot: nhiều, một đống • at: tại • bark: sủa • did: làm • dog: con chó • everything: mọi thứ • get: nhận • go: đi • going: đang đi • good: hay, tốt • It's: It is -> Nó là... • kind: loại, hạng • like: thích • little: nhỏ • mom: mẹ • my: của tôi • never: không bao giờ • ...


26 Mar 2012, 06:14
English by video 7e
thanks!


26 Mar 2012, 05:49
English by video 7d
thanks!


21 Mar 2012, 00:31
English by video 7c
thanks!


20 Mar 2012, 07:10
English by video 7b
thanks!


20 Mar 2012, 06:45
ESL EASY 3: Do You Have a Girlfriend?
Vocabulary: • but: nhưng • car: xe • either: khác, hoặc là • enough: đủ • funny: vui, hài hước • girl: cô gái • girlfriend: bạn gái • good: hay, tốt • guy: chàng trai • have: có • joke: nói đùa • learn: học • like: thích • maybe: có lẽ • me: của tôi • money: tiền • neither: cũng không • new: mới • r...


20 Mar 2012, 04:29
English by video 7a
thanks!


19 Mar 2012, 02:08
English by video 6d
thanks! 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image